Lasteaiast
Uudised
Avalik teave
Õppekasvatustegevus
Lapsevanemale
Hoolekogu
Galerii
Tagasiside

 
 
 
  Miks on erivajadusega lapsel olla hea erirühmas?
  Kannikese lasteaed sai 50. aastaseks
  Tallinna lasteaiad saavad matemaatika kohvrid
  Kontsert vanavanematele
  Loeng eneseregulatsiooni oskuste õpetamisest
  Leivapäev
  Muraste Looduskoolis
  Tulest targem
  Logopeedide siskoolitus õpetajatele
  Tunnustus lasteaiale
  Moedemonstratsioon
  Luuletuste esitamise konkurss
  Politseimuuseum tuli külla
  Logopeediapäev
  Emakeelepäev
  Terviseprojekt
  Kristiine linnaosa tantsupäev
  MÕK Kannikeses - lahtiste uste päev uutele peredele
  Lasteaed sai "Etno" rahvariided
Logopeedide siskoolitus õpetajatele
Prindi
 
 

9. novembril toimus Kannikese Lasteaias logopeedide poolt korraldatud koolitus õpetajatele. Koolituse teemaks oli „Logopeedi ja õpetaja koostöö töös kõnepuudega lastega“.

Logopeed Ülle tutvustas Linnupoegade rühma näite varal võimalust, kuidas kinnistada logopeedi kabinetis õpitud häälikut rühmas. Selleks annab logopeed õpetajale vastava häälikuseade etapi sõnavara ja õpetaja harjutab ning automatiseerib vastavat häälikut rühmas konkreetse lapsega. Samuti saab õpetaja logopeedi juhendamisel kasutada oma töös mitmesuguseid lauseskeeme erinevate lausemallide õpetamiseks ja kinnistamiseks. Töös kõneprobleemidega lastega on väga oluline lauseloome või jutustamise õpetamisel materialiseerimine ja pildimaterjal.

Logopeed Loona tutvustas koostööd häälikuõpetuse valdkonnas. Logopeed valib õpetatava hääliku, arendab laste foneemikuulmist, häälitud sõna äratundmist, häälikute eristamist sõnas, sõnade ladumis- ja lugemisoskust. Õpetaja saab rühmas tegeleda kirjaeelharjutustega, tähtede kirjutamisega, õige tähekuju eristamisega, silpide ja sõnade ladumise ja lugemisega.

Logopeed Külli tutvustas taimerit, mille abi saab lastele õpetada ajatajumist ning eriti autistlike laste puhul tegevuse lõpetamisoskust. Ka tutvustas logopeed seeriapiltide kogumikku, mis on abiks jutustama õpetamisel.

Logopeed Merlin selgitas, kuidas saab lihtsustada luuletuste päheõppimist toetudes piltskeemidele. Sama töövõtet saaks kasutada ka muusikaõpetaja oma tundides laulusõnade õpetamisel.

Info edastatud 09.11.2016

Ülle Sultson, logopeed

  Tallinna Kannikese Lasteaed  Kannikese 13,10613 Tallinn  Tel: 6608021  kannike@kannike.edu.ee  www.kannikese.ee