Kannikese lasteaias toimus ümarlaud

Tallinna Kannikese Lasteaed korraldas 7. märtsil 2018 ümarlaua „Tasandusrühm täna ja homme“, mille eesmärgiks oli kaardistada tasandusrühmade hetkeolukord Tallinnas ja otsida lahendusi logopeedide puudusest tingitud olukorrale.

6. märtsil tähistavad logopeedid üle Euroopa rahvusvahelist logopeediapäeva, mille eesmärgiks on tõsta ühiskonna teadlikkust kõnehäiretest ja nende ennetamisest. Kannikese lasteaed on eelnevatel aastatel korraldanud sellel päeval infoseminare erinevatele huvigruppidele kõnega seotud teemadel. Sellel aastal otsustati korraldada ümarlaud, kuna logopeedide leidmine tasandusrühmadesse on seotud väga suurte raskustega, mistõttu tuleb hakata rühmi sulgema.

Tallinnas töötab kokku 126 koolieelset lasteasutust. Eestikeelseid tasandusrühmi on seitsmes ja venekeelseid kolmeteistkümnes lasteaias, kokku on 37 tasandusrühma. Siit saavad logopeedilist abi kõne- ja spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed. Täna oleme olukorras, kus meil on puudus kvalifikatsioonile vastavatest logopeedidest, samas suureneb kõneprobleemidega laste arv igal aastal.

Ümarlaual osalesid esindajad Tallinna Haridusametist, Haridus-ja Teadusministeeriumist, Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest, Tartu Ülikoolist, Tallinna Õppenõustamiskeskusest. Samuti olid palutud ümarlaual kaasa mõtlema ja lahendusi otsima eestikeelsete tasandusrühmadega lasteaedade direktorid ja logopeedid.

Lahendusi otsides jõudsime koos seisukohale, et praegune erirühmade süsteem on vananenud ja vajaks kaasajastamist ning paindlikumaks muutmist. Üle tuleks vaadata tasandusrühma mõiste ja miinimumkoosseis. Motiveerimaks töötamist lasteaia erirühmas, tuleks spetsialistile maksta väärilist palka.

Haridus- ja Teadusministeeriumi värskelt ametisse kinnitatud spetsialistid võtsid info teadmiseks ja lubasid selle teemaga kindlasti edasi tegeleda. See protsess on aeganõudev ja muutused ei toimu üleöö.

Olukorra leevendamiseks on Tartu Ülikool otsustanud sel sügisel päevases magistriõppes suurendada logopeedide osakaalu.

Kõik osalejad mõistsid olukorra olulisust ning lubasid anda oma panuse selle lahendamiseks.

Info edastatud 09.03.2018

Irja Keiv, direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kannikese.ee

Back to top