Avalik teave

Tallinna Kannikese Lasteaias on korruptsiooni eest vastutav isik Irja Keiv (e-mail: irja.keiv@kannike.edu.ee, telefon 6608021, 56450510).

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 03.03.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/105 kinnitatud korruptsiooni ennetamise juhendist.

www.kannikese.ee

Back to top