Põhiväärtused, visioon, missioon

Meeskonnatöö

Väärtustame koostööd kõikide töötajate vahel ja hindame kompetentsust ning ühtekuuluvust, kõik meeskonnaliikmed püüdlevad püstitatud eesmärkide eduka elluviimise poole.

Hoolivus

Hoolime nii suurtest kui väikestest enda kõrval, arvestame nendega ja aitame kui vaja. Peame tähtsaks erisustesse sallivat suhtumist.

Turvalisus

Hindame emotsionaalselt ja sotsiaalselt head ning ohutut keskkonda, vaimset ja füüsilist tervist.

Avatus

Oleme usaldavad laste, lastevanemate ja üksteise suhtes, oleme avatud uutele ideedele ja näeme uusi võimalusi.

Loovus

Tunnustame laste ja töötajate mõtteid ning ideid, loome kõigile arengut ja loovust soodustava töö- ja õpikeskkonna.

 

MISSIOON:

Koostöös lastevanematega loome parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks teda kasvatades, õpetades ja tunnustades.

VISIOON:

Oleme perele hinnatud partner lapse arengu toetamisel ning teadmiste ja oskuste omadamisel arvestades iga lapse eripära ja võimeid.

 

Meie lasteaia moto on ''Iga päevaga natuke targemaks ja paremaks!''

 

 

www.kannikese.ee

Back to top