Hoolekogu koosolekud

Tallinna Kannikese Lasteaia hoolekogu töökoosolek toimus 26. mail 2022 kell 16.30.

Päevakord:

  1. Sisehindamise aruande kooskõlastamine;
  2. Lasteaia kodukorra uuendamine;
  3. Toidukulu päevamaksumuse muutmine;
  4. Töökorraldusest sügisel;
  5. Jooksvad küsimused;
  6. Eelmise koosoleku otsuste täitmine;
  7. Otsused.

Otsused

7.1. Sisehindamise aruanne 2020-2022 on kooskõlastatud.

7.2. Tallinna Kannikese Lasteaia kodukord on kinnitatud.

7.3. Toidukulu päevamaksumus alates 1. augustist 2022 on 2,40 eurot:

Hommik:  0,4 eurot

Lõuna:      1,20 eurot

Oode:        0,80 eurot

 

Info uuendatud: 27.05.2022

 Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top