Hoolekogu koosolekud

Tallinna Kannikese Lasteaia hoolekogu töökoosolek toimub

28. septembril 2022 kell 16.30

 

Päevakord:

  1. Hoolekogu koosseis, esimehe valimine;
  2. 2023. aasta eelarve tutvustamine;
  3. 2022./2023. õppeaasta tegevuskava tutvustamine;
  4. Tallinna Kannikese Lasteaia arengukava Tegevuskava 2023 tutvustamine;
  5. Jooksvad küsimused;
  6. Eelmise koosoleku otsuste täitmine;
  7. Otsused.

Info uuendatud: 26.09.2022

 Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top