Hoolekogu koosolekud

Tallinna Kannikese Lasteaia hoolekogu töökoosolek toimub 25. mail 2023 kell 16.30

 

Päevakord:

 

  1. 2022./2023. õa õppekasvatustöö kokkuvõte;
  2. Rahuloluküsitluste tulemused;
  3. Töökorraldus sügisel;
  4. Jooksvad küsimused;
  5. Eelmise koosoleku otsuste täitmine;
  6. Otsused.

  

 

 

www.kannikese.ee

Back to top