Hoolekogu koosolekud

Tallinna Kannikese Lasteaia hoolekogu töökoosolek toimus 16. märtsil 2022 kell 16.30.

 

Päevakord:

  1. 2021. aasta tegevusaruanne;
  2. Rühmade komplekteerimisest 2022. aastal;
  3. Jooksvad küsimused;
  4. Eelmise koosoleku otsuste täitmine;
  5. Otsused.

5.1. Sulgeda alates 01.09.2022 üks tasandusrühm ja avada 01.09.2022 pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm.

Otsus kooskõlastatud

 

Info uuendatud:18.03.2022

 Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top