Hoolekogu koosolekud

Tallinna Kannikese Lasteaia hoolekogu töökoosolek toimus kolmapäeval, 15. septembril 2021

Päevakord:

 

  1. Hoolekogu koosseis, esimehe kinnitamine;
  2. 2022. aasta eelarve tutvustamine;
  3. 2021./2022. õppeaasta tegevuskava tutvustamine;
  4. Jooksvad küsimused;
  5. Eelmise koosoleku otsuste täitmine;
  6. Otsused.

Otsused:

6.1. Kinnitada hoolekogu esimeheks Annes Ulm.


Info uuendatud: 15.09.2021

 Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top