·         vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
·         kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
·         koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
 

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee

 

 

Uuendatud 10.08.2021

Irja Keiv, direktor

 


 

Viimased uudised

Kõik uudised

24.01.2020 Kingitus kõige nõrgemale:laste kõnet, käitumist ja mängu tuleb arendada lasteaias, mitte nõustamiskeskuses
08.12.2017 Kust leida logopeede?

www.kannikese.ee

Back to top