Personal

Tallinna Kannikese Lasteaia koosseisunimestik alates 01.01.2024:

Direktor 1,0

Õppealajuhataja 0,75

Majandusjuhataja 1,0

Logopeed 2,7

Eripedagoog 2,0

Muusikaõpetaja 0,5

Liikumisõpetaja 0,5

Õpetaja 11,0

Assistent 1,0

Õpetajaabi 6,0

Kokk 1,0

Remonditööline 0,5

 

Rühmade töötajate kontaktandmed

 

 

 

Uuendatud 02.01.2024

Irja Kev, direktorwww.kannikese.ee

Back to top