Personal

Tallinna Kannikese Lasteaia koosseisunimestik alates 01.01.2020:

Direktor 1,0

Õppealajuhataja 0,75

Majandusjuhataja 1,0

Logopeed 3,2

Eripedagoog 1,5

Muusikaõpetaja 0,75

Liikumisõpetaja 0,5

Õpetaja 12,0

Tervishoiutöötaja 0,5

Õpetajaabi 6,0

Kokk 1,0

Remonditööline 0,5

Koristaja 0,25

 

Uuendatud 01.06.2020

Irja Keiv, direktorwww.kannikese.ee

Back to top