Personal

Tallinna Kannikese Lasteaia koosseisunimestik alates 01.01.2023:

Direktor 1,0

Õppealajuhataja 0,75

Majandusjuhataja 1,0

Logopeed 3,0

Eripedagoog 2,0

Muusikaõpetaja 0,75

Liikumisõpetaja 0,5

Õpetaja 12,0

Tervishoiutöötaja 0,5

Õpetajaabi 6,0

Kokk 1,0

Remonditööline 0,5

Koristaja 0,25

 

Uuendatud 02.01.2023

Irja Keiv, direktorwww.kannikese.ee

Back to top