Maksud

Lasteaiaga kaasnevad kulutused

1. Toidukulu päevamaksumus alates 01.02.2023 on 3.00 eurot

Hommikusöök: 0,50 eurot

Lõunasöök: 1,50 eurot

Oode: 1,00 eurot

Tallinna Kannikese Lasteaia toidukulu päevamaksumuse muutmine

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine 

 

2. Lastevanemate poolt kaetava osa määr:

2023. aastal on kohatasu  88,45 eurot tava- ja 97,15 eurot ujulaga lasteaias. Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

 

 

 

Uuendatud 03.02.2023

Irja Keiv, direktor

 

 

 

 

 

www.kannikese.ee

Back to top