MÕK lasteaias

MÕK lasteaias

  1. Õuesõpe –igapäevased õppetegevused (Vaatlemine, uurimine, katsetamine, kuulamine, meisterdamine), õppekäigud;
  2. Avastusõpe – õppekäigud, toiduvalmistamine, looduses käimine;
  3. Projektiõpe – projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“, TEL projektid, KIK projektid;
  4. Väärtuskasvatus – rühmareeglitest kinnipidamine, rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine ja tähistamine;
  5. Robootika – Beebot ja Ozobot robotite kasutamine ;
  6. IT vahendite kasutamine – arvuti, tahvelarvuti, telefoni, kaamera ja fotoaparaadi kasutamine;
  7. Lastevanemate kaasamine – üritused ja väljasõidud, ühisüritused, arenguvestlused, Facebooki grupid.

www.kannikese.ee

Back to top