Lasteaiast
Uudised
Avalik teave
Õppekasvatustegevus
Lapsevanemale
Hoolekogu
Galerii
Tagasiside

 
 
 
  Töökorraldus
  Missioon ja visioon
  Vastuvõtt lasteaeda
  Arengukava
  Põhimäärus
  Personal
  Kasulikud lingid
  Ajalugu
  Tunnustused
TEL logo
Hea lasteaed
alusharidus 100
kiusamisvaba
Vastuvõtt lasteaeda
Prindi
 
 

Tallinna Kannikese Lasteaias on  5 tasandusrühma ja 1 arendusrühm.

Õppekeel on eesti keel.

Lapse erilasteaeda (erirühma) vastuvõtmise alused

KLS § 6 lg 6 Erivajadusega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 50-s nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusel.

KLS § 6 lg 7 Lapse erilasteaeda või –rühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

Tasandusrühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on: hääldamis- ja fonatsioonipuuded (häälduspuuded, kõne rütmi ja tempo puuded, düslaalia, rinolaalia, düsartia, anatria); süsteemsed kõnepuuded (alaalia, afaasia); teisased kõnepuuded (tingitud kergest kuulmispuudest, psüühikahäiretest ilma vaimse alaarenguta); segatüüpi spetsiifilised arenguhäired.

Tasandusrühma täituvus on kuni 12 last.

Arendusrühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on: mõõdukas, raske või sügav intellektipuue.

Arendusrühma täituvus on kuni 7 last.

Lapse vastuvõtmisel erirühma esitab lasevanem või eestkostja lasteasutuse direktorile:

kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni soovituse

 

Uuendatud 15.08.2016

Irja Keiv, direktor

  Tallinna Kannikese Lasteaed  Kannikese 13,10613 Tallinn  Tel: 6608021  kannike@kannike.edu.ee  www.kannikese.ee