Lasteaiast
Uudised
Avalik teave
Õppekasvatustegevus
Lapsevanemale
Hoolekogu
Galerii
Tagasiside

 
 
 
  Aruanded
  Asjaajamiskord
  Avalik konkurss
  Dokumendiregister
  Eelarve
  Palgaandmed
  Kohtulahendid
  Riigihanked
  Riiklik järelevalve
  Ruumide üürihinnad
  Töötasujuhend
  Uuringud ja analüüsid
Riigihanked
Prindi
 
 

Tallinna Linnavalitsus võttis 4. oktoobril 2017 vastu määruse nr 30 "Tallinna hankekord". Määrus jõustus 10.10.2017 ja on ülelinnaliseks hanekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris

Riigihangete arhiiv:

Lasteaial hetkel riigihanked puuduvad.

Uuendatud 12.10.2017

  Tallinna Kannikese Lasteaed  Kannikese 13,10613 Tallinn  Tel: 6608021  kannike@kannike.edu.ee  www.kannikese.ee