Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)

Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

Tuleohutusalst järelevalvet teostab Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister)

 

Uuendatud 01.09.2017

 

 

www.kannikese.ee

Back to top