Tervisedendus

Tallinna Kannikese Lasteaed kuulubTervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 2008. aastast.

TERVISEPROJEKT 2019

Teema: Terviseprojekt „Liigume tasakaalu ”

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: september 2018 – aprill 2019

Teostajad:  tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm:  Kõik lapsed

Eesmärk

Peaeesmärk:

Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine nii toas kui ka õues.

Alaeesmärgid:

Liikumise ja koordinatsiooni arendamine.

Tegevuse kirjeldus:

Iga kuu korraldas tervisemeeskond  lastele tegevuse, mis hõlmasid tasakaaluharjutusi.

 

Oktoobrist kuni aprillini toimusid terviseprojekti raames järgmised tegevused:

September – Lasteaia hoovis erinevate tasakaaluharjutustega radade läbimine.

Oktoober ja november – tasakaaluharjutuste tegemine rühmades.

Detsember -  I advendi hommik ja tasakaaluharjutused “Head soovid kuusel”.

Jaanuar –  Kuuse ärasaatmine ja  lastejooga  „Mida lumememmed öösel teevad?“.

Veebruar – Sõbrapäeva hommik koos lillade karude ja diskoga.

Märts – õuemängud mida aitasid teha maja külastanud üliõpilased.

Aprill – Hommikuvõimlemine saalis ja terviseprojekti lõpetamine õues.

Tulemus ja analüüs:

Maja lapsed osalesid kõikidel üritustel ja tegid kaasa kas iseseisvalt või õpetajate abiga. Peale tegevusi küsiti lastelt suuliselt, kuidas tegevustega rahule jääda ning vastused olid positiivsed. Tervisemeeskonnal oli hea meel näha, et mõnedes rühmades jätkus tasakaaluharjutustega liikumisrada tegemine ka iseseisvalt.

 

TERVISEPROJEKT 2018

 

Teema: Terviseprojekt „SÖÖME ÄRA”

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: oktoober 2017 – aprill 2018

Teostajad:  tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm:  Kõik rühmalapsed

Eesmärk

Peaeesmärk:

Toiduga terveks ja targaks

Alaeesmärgid:

Tervislike toitumisharjumuste kujundamine lastel – iga päev üks värske köögi- või puuvili!

Tegevuse kirjeldus:

Eesmärgiks oli teadustada lapsi puu- ja köögiviljade tähtsusest meie toidulaual ning muuta nende söömine lõbusamaks. Oktoobrikuu hommikuringis toimus projekti tutvustus nii õpetajatele kui ka lastele. Korrati mänguliselt üle ka tuntumad puu- ja köögiviljad. Mürakarud, kui noorim rühm ning Kullakesed said rühma peale tabeli kuhu märkida oma tervisliku ampsu läbi joonistamise. Ülejäänud rühmades saavad lapsed lisaks joonistamisele harjutada ka kirjutamist ning ülesmärkida oma nädala tervislikud ampsud

Tulemus ja analüüs:

Tervisemeeskonnal oli hea meel näha, et õpetajad olid võtnud projekti südameasjaks ning lähenenud ka loovalt ülesandele. Mürakarudes katsetati puu- ja juurviljade degusteerimist läbi erinevate serveerimisviiside nagu näiteks riivimine, tükeldamine, viilutamine. Mesimummude rühmas toimus ka kokanduses aktiivne toitumisharjumuste kujundamine. Projekti lõpetuseks toimus saalis täidetud tabelite kokkuvõtmine. Iga rühm sai rääkida, kuidas neil projektiga läks ning millised tervislike ampsude eelistused lastel tekkisid. Üheskoos tehti kleepetöö laste lemmikutest puu- ja juurviljadest.  Lugesime tervisemeeskonna ja õpetajatega projekti „Sööme ära“ õnnestunuks.

TERVISEPROJEKT 2017

HEA PRAKTIKA NÄIDE

Teema: Terviseprojekt "LIIKUMISMINUT“

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: projekti algus 03.10.16 – lõpp 20.04.17

Teostajad:  tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm:  lapsed vanuses 3-8 aastat

Eesmärk:  Liikumise ja koordinatsiooni arendamine.

Tegevuse kirjeldus:

Projekt „Liikumisminut“ algas peale rahvusvahelist südamepäeva (28.09) 03.10.16 ja kestis südamenädalani 20.04.17.

Lapsed pidid ära õppima vigurharjutused, mida tuli iga päev õppetegevuste vahel väsimuse peletamiseks või tekkinud pauside sisustamiseks tegema. Ülesannet tutvustati sügisel saalis hommikuringis. Lastele räägiti liikumise vajalikkusest ja võimalustest nii õues kui ka toas. Iga rühm võis harjutused ise valida. Kevadel, südamenädalal kogunesid rühmad jälle saali, kus toimus projekti lõpetamine. Kõik rühmad näitasid teistele, mida nad olid selgeks õppinud. Lisaks räägiti ka tervislikust toitumisest ja värvilistest puu- ja juurviljadest ning lauldi ja tantsiti tuju heaks. Iga rühm sai tubli osavõtu eest „kiidukirja“.

Tulemus ja analüüs:

Õpetajad olid koos lastega õppinud huvitavaid vigurharjutusi. Õpitud harjutusi kasutati õppetegevuste vahel ja muudel vabadel hetkedel pauside sisustamiseks. Lastele meeldib väga selliseid vigurharjutusi teha, need on muutunud harjumuseks. On paranenud laste liikuvus, koordinatsioon, mõtlemis- ja kõnevõime. Järgmisel aastal õpitakse kindlasi uued ja veel huvitavamad vigurharjutused. Loeme tervisemeeskonnaga projekti „Liikumisminut“ õnnestunuks.

TERVISEPROJEKT 2016

HEA PRAKTIKA NÄIDE

Teema:  Terviseprojekt „ SINU SAMMUD LOEVAD!”

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: projekti algus 28.09.2015 – lõpp 06.05.2016

Teostajad: Meriin Salumaa, Loona Kattai ja Helle Suitslepp +rühmaõpetajad

Sihtrühm : Lapsed vanuses 3-8 aastat. Osalesid kõik lapsed.

Eesmärk: Innustada lapsi teadlikult liikuma - joostes või kõndides. Rääkida lastele liikumise vajalikkusest inimese südame tervisele.

Tegevuse kirjeldus:

Lapsed ja õpetajad jooksevad (või kõnnivad) teadlikult iga päev vähemalt 160 meetrit. Selleks valisime tervisemeeskonnaga „ümbermajajooksu“. Lisaks saab iga laps näha jooksu tulemust jalajäljetabelis, mida  lapsed koos õpetajaga täidavad igapäevaselt üheskoos. Räägime lastele liikumise vajalikkusest inimese südame tervisele.

Valdkond: teadliku liikumisharjumuse kujundamine ja südame tervis

Tegevuse kirjeldus:

Projekt „Sinu sammud loevad!”, sai alguse rahvusvahelisel südamepäeval 28.09.2015 ja kestis südamenädalani 06.05.2016.

Selles osalemiseks pidid lapsed läbima iga päev 160 meetrise teelõigu (ümbermajajooks), kas joostes või kõndides. Lisaks tuli täita rühmas igapäevaselt üks jalajäljetabel, milles kajastus osavõtt.

Jalajälgede täitmist tutvustati 28.09.15 lastele ja rühmaõpetajatele lasteaia õuealal porgandijooksu ja erinevate liikumismängude kaudu.

Projekti alguses oli kaasatud ka lapsevanemaid. Paludes südamepäevaks kaasa panna lastele üks aedvili või puuvili. Hiljem valmis sellest rühmas terviseamps.

Iga rühmaõpetaja sai ise valida, kuidas ta oma rühmas jalajäljele tervisejooksu täitmise korraldab. Seejärel täitsid õpetajad koos lastega oma rühmas mitme kuu vältel jalajäljetabelit vastavalt enda poolt valitud ajal. Lisaks räägiti rühmades liikumise vajalikkusest meie südame tervisele.

Südamenädalal (02.05.-06.05.2016) toimusid Terviseedenduse meeskonna ja liikumisõpetaja eestvedamisel lasteaia õuealal erinevad liikumis-ja pallimängud. Esmaspäevast neljapäevani said lapsed mängida õualal erinevaid pallimänge. Mängiti jalgpalli, korvpalli, visati palliga kaugust ja kõrgust. Lisaks meeldis lastele keerutada rõngaid ja teha nendega erinevaid harjutusi, mida aasta jooksul oldi liikumistunnis õpitud.

Reedel korraldas liikumisõpetaja Helle õuealal lastele toreda liikumistunni, millest võttis osa kogu Kannikese maja personal. Õpetaja rõhutas liikumise vajalikkust meie südame tervisele. Kõik said lõbusate laulude saatel võimelda ja ennast välja elada. Lastele meeldis see üritus väga.

Seejärel tunnustati kõiki rühmi aktiivse osavõtu eest ja jagati diplomeid ja autasusid (tänavakriidid).

Tulemused ja analüüs

Lapsi oli  Südamepäeva üritusel kaasa tegemas 50 ja südamenädalal oli kohal 38 – 54 last.

Õpetajad olid koos lastega märkinud jalajäljetabelisse kas südame, risti, värvilise täpi või kleebise, vastavalt rühma poolt valitud meetodile.

Septembri lõpust kuni aprilli alguseni iga päev ümbermajajooksu tehes, oleks lapsed pidanud läbima ühtekokku 20 km ja 640m. Kuna aga osa rühmasid jätkas ka aprillis ümbermajajooksu, siis nemad läbisid vähemalt 24 km. Igat last eraldi ei hinnatud, tähtis oli osavõtt. Väga tublid olid ka õpetajad, kes lastega igapäevaselt koos jooksid.

NB! Lisaks jooksid mõned lapsed meeleldi mõnikord lausa 6 ringi ümber maja, seega läbiti enamgi kilomeetreid.

Üks rühm osales vaid 2 kuud. Kõneprobleemidega lastel esineb kõnemõistmis- ja käitumisraskusi, mistõttu jäeti selles rühmas ümbermajajooksud ära, sest tekkisid laste omavahelised tülid võidu nimel.

Planeeritud sihtrühma suurus: kõik lasteaia rühmad.

Tegelikult osales: kõik 6 rühma. (1 rühm võttis osa vaid 2 kuud.)

Tulemus:

Ka peale projekti lõppemist ootab osa lapsi maja nurga juures, et saaks taas ümbermajajooksu teha. See näitab, et lastel on tekkinud arusaam teadlikust liikumisest. Lisaks hakkasid mõned õpetajad samuti teadlikult koos lastega liikuma.

Loeme terviseedenduse meeskonnaga terviseprojekti „Sinu sammud loevad!” õnnestunuks.

 

Uuendatud 22.05.2018

Loona Kattai, Maarja-Liisa Eek

 

 

 

www.kannikese.ee

Back to top