Vormid ja blanketid

  • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direkrorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
  • Toidudotatsiooni saamiseks esitatakse direktorile avaldus 10.septembriks ja 10.jaanuariks. Avaldusele lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid. Toidusoodustuse määramise otsustab hoolekogu.
  • Osalustasu soodustuse saamiseks esitatakse lasteaia direktorile avaldus.

www.kannikese.ee

Back to top