Hoolekogu koosolekud

Tallinna Kannikese Lasteaed

HOOLEKOGU TÖÖKOOSOLEK

Protokoll nr 2-15/2

Tallinn, 23. jaanuar 2019

Algus: 16.30

Lõpp: 17.30

Päevakord:

  1. 2018. aasta majandusaruanne.
  2. Jõululaada kokkuvõte.
  3. Jooksvad küsimused.
  4. Eelmise koosoleku otsuste täitmine.
  5. Otsused

5.1.  Järgmisel õppeaastal toimub jõululaat.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

 

Koosolekut juhatas: Janne Rau

Protokollis: Maarja-Liisa Eek

 

Info uuendatud: 28.01.2019

Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top