Hoolekogu koosolekud

Tallinna Kannikese Lasteaia hoolekogu töökoosolek toimub esmaspäeval,

22. aprillil 2019 kell 16.30

 

Päevakord:

  1. Sisehindamise korra kinnitamine;
  2. Töötajate motiveerimise ja tunnustamise süsteemi kinnitamine;
  3. Lastevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõte;
  4. Talgute organiseerimine;
  5. Eelmise koosoleku otsuste täitmine;
  6. Otsused.

 

Info uuendatud: 04.04.2019

Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top