Hoolekogu koosolekud

Tallinna Kannikese Lasteaed

HOOLEKOGU TÖÖKOOSOLEK

Protokoll nr 2-15/1

Tallinn, 15. oktoober 2018

Algus: 16.30

Lõpp: 17.35

Koosolekut juhatas: Janne Rau

Protokollis: Maarja-Liisa Eek

Päevakord:

 

  1. Hoolekogu koosseis, hoolekogu esimehe valimine.
  2. 2019. aasta eelarve projekti tutvustamine.
  3. Arengukava 2019-2022 kooskõlastamine.
  4. Kodukorra kooskõlastamine.
  5. Hoolekogu tööplaani arutelu.
  6. Jooksvad küsimused.
  7. Eelmise koosoleku otsuste täitmine.
  8. Otsused

Otsused

8.1. Kinnitatud hoolekogu esimeheks Janne Rau, aseesimeheks Katri Kartau,

koosolekute protokollijaks Maarja-Liisa Eek.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

8.2. Tallinna Kannikese Lasteaia arengukava 2019-2022 kooskõlastatud.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

8.3. Tallinna Kannikese Lasteaia kodukord kooskõlastatud.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

8.4. Viia läbi jõululaat 6. detsembril 2018.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

 

Info uuendatud: 01.11.2018

Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top