Hoolekogu koosolekud

HOOLEKOGU TÖÖKOOSOLEK

10.04.2018 protokoll nr 2-15/3

Päevakord

  1. Kokkuvõte 07.03.2018 toimunud ümarlauast;
  2. Tervishoiutöötaja tööülesanded lasteaias;
  3. Lasteaia toidukulu päevamaksumuse kinnitamine;
  4. Pervasiivsete arenguhäiretega laste õppekava kooskõlastamine;
  5. Avatud uste päevast lasteaias;
  6. Jooksvad küsimused;
  7. Eelmise koosoleku otsuste täitmine;
  8. Otsused

8.1. Kinnitada alates 1. septembrist 2018 lasteaia toidukulu päevamaksumuseks 2 eurot, sellest 0.40 eurot hommikusöök, 1.00 eurot ja 0.60 eurot oode.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

8.2. Antud kooskõlastus pervasiivsete arenguhäiretega laste õppekavale.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

8.3.  Viia läbi kevadtalgud lasteaias 8. mail 2018.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

 

 

Info uuendatud: 11.04.2018

Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top