Hoolekogu koosolekud

Tallinna Kannikese Lasteaia hoolekogu töökoosolek toimub esmaspäeval,

22. aprillil 2019 kell 16.30

 

Päevakord:

  1. Sisehindamise korra kooskõlastamine;
  2. Töötajate motiveerimise ja tunnustamise süsteemi kooskõlastamine;
  3. Lastevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõte;
  4. Talgute organiseerimine;
  5. Eelmise koosoleku otsuste täitmine;
  6. Otsused.

Otsused

6.1. Sisehindamise kord kooskõlastatud.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

6.2. Töötajate motiveerimise ja tunnustamise süsteem kooskõlastatud.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed

6.3. Talgud toimuvad 09.05.19.

Otsuse poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.

 

 

Info uuendatud: 22.04.2019

Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top