Personal

Tallinna Kannikese Lasteaia koosseisunimestik alates 01.02.2017:

Direktor 1,0

Õppealajuhataja 0,5

Majandusjuhataja 1,0

Logopeed 5,2

Eripedagoog 0,5

Muusikaõpetaja 0,75

Liikumisõpetaja 0,5

Õpetaja 11,5

Tervishoiutöötaja 0,4

Arst 0,05

Õpetajaabi 6,0

Kokk 1,0

Remonditööline 0,5

Koristaja 0,25

 

Uuendatud 18.05.2017

Irja Keiv, direktorwww.kannikese.ee

Back to top