Personal

Tallinna Kannikese Lasteaia koosseisunimestik alates 01.02.2017:

Direktor 1,0

Õppealajuhataja 0,5

Majandusjuhataja 1,0

Logopeed 5,2

Eripedagoog 0,5

Muusikaõpetaja 0,75

Liikumisõpetaja 0,5

Õpetaja 11,5

Tervishoiutöötaja 0,4

Arst 0,05

Õpetajaabi 6,0

Kokk 1,0

Remonditööline 0,5

Koristaja 0,25

 

Uuendatud 31.05.2018

Irja Keiv, direktorwww.kannikese.ee

Back to top