Personal

Tallinna Kannikese Lasteaia koosseisunimestik alates 01.09.2018:

Direktor 1,0

Õppealajuhataja 0,5

Majandusjuhataja 1,0

Logopeed 3,2

Eripedagoog 1,5

Muusikaõpetaja 0,75

Liikumisõpetaja 0,5

Õpetaja 12,0

Tervishoiutöötaja 0,5

Õpetajaabi 6,0

Kokk 1,0

Remonditööline 0,5

Koristaja 0,25

 

Uuendatud 30.05.2019

Irja Keiv, direktorwww.kannikese.ee

Back to top