Lasteaed 50

7. märtsil 2016 sai Kristiine linnaosas asuv Tallinna Kannikese Lasteaed 50. aastaseks. Lasteaed avati 1966. aastal 6-rühmalise tavalasteaiana. Viiekümne aasta jooksul on olnud lasteaial mitmeid erinevaid nimesid: Tallinna 108. Lastepäevakodu, Tallinna 1. Erilasteaed, Tallinna Kõneravi-Lasteaed Kannike ja alates 2007. aastast Tallinna Kannikese Lasteaed.

Lasteaed kujunes erilasteaiaks aastatel 1974-1977. Paarkümmend aastat oli lasteaed tuntud kui logopeediline lasteaed. 1999. aasta põhimääruse alusel said kõneravirühmadest aga tasandusrühmad kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. Oleme arenev lasteaed ja seoses muutunud vajadustega avasime sügisel arendusrühma. Alates 1. septembrist 2015 on lasteaias viis tasandusrühma ja üks arendusrühm. Praegu on lasteaias 74 last. Igas tasandusrühmas töötab lisaks õpetajatele ka logopeed ja arendusrühmas eripedagoog. Pedagoogiline personal on erialase ettevalmistusega.

Kõige kauem on asutuses töötanud õpetaja Ingrid Rohtla. 43 aastat on olnud Kannikese lasteaed tema ainus töökoht ning 38 aastat on töötanud  samas lasteaias suurte kogemustega õppealajuhataja Malle Kabrits.Nende aastate jooksul on olnud lasteaial neli juhatajat: Liisbet Vaus, Hilja-Helgi Leek, Marju Metsniit ja alates 2004. aastast on lasteaia direktor Irja Keiv.

Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Ülikoolile, Tallinna Ülikoolile ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile. Sealt saame me lasteaeda tööle ka noored spetsialistid.

Meie lasteaial on välja kujunenud omad traditsioonid. Austame rahvakalendri tähtpäevi, peame lugu riiklikest pühadest. Rühma meeskonnad valmistavad koostöös lastevanematega õppeaasta jooksul ette sõnalavastuse. Igal aastal aprillikuus korraldame lasteaias lahtiste uste päeva, mil huvilised võivad tulla tutvuma meie pedagoogide tööga. Alates 2007. aastast oleme liitunud TEL (tervist edendavad lasteaiad) võrgustikuga, mille raames pöörame erilist tähelepanu laste tervislikule toitlustamisele, liikumisele ja tervisele.

2014. aastal algatasime lasteaias kõneprobleemide ennetamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks traditsiooni tähistada rahvusvahelist logopeediapäeva teemakohase infoseminariga. Huvi ürituse vastu on suur.

Ka töötajatel on omad traditsioonid. Kevadeti käime koos ekskursioonil mööda Eestimaad. Õpetajate päeva tähistame matkaga looduses. Ühiselt peame meeles oma töötajaid nende sünnipäevadel.

Meie lasteaed on lastevanemate seas hinnatud professionaalse pedagoogilise ja logopeedilise töö poolest. Lapsed saavad kooliks võimetekohase ettevalmistuse. Tagasiside lapsevanemate poolt on tunnustav ja toetav.

 

Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top