Teadmistepäeva tähistamine õues

Kannikese lasteaia tarkusepäev toimus õues. Koos õpetajate Liia ja Kariniga arutasid lapsed, mis päev see tarkusepäev on. Lapsed riputasid nöörile sõna tarkusepäev ja tutvusid erinevate aabitsatega. Suurtest tähtedest laoti kokku sõna „tera“ ja siis mindi oma rühmaga hoovi peale tarkuseteri otsima. Keel ja kõne keskuses said lapsed tähti otsida, sorteerida ja häälida. Matemaatika keskuses toimus prügi sorteerimine, loendamine ja võrdlemine. Teaduskeskuses külvasid lapsed seemneid, et hiljem need meie lasteaia kasvuhoonesse ümber istutada. Kunsti keskuses võlusid lapsed vihma. 

Tarkusepäev lõppes ühise tantsuga ja suurematel lastel ka lõunasöögiga õues. Õpetajad said veel valida oma rühmale tarkuseterasid, et neid siis hiljem rühmas lastega väärtuskasvatuse teemadena kasutada.

Ilusat uut lasteaia aastat!

Info edastatud 02.09.20

Liia Schlitski, õpetaja

www.kannikese.ee

Back to top