Terviseprojekt “Õues targaks” - Mürakarud

Sel õppeaastal on Tallinna Kannikese lasteaia tervisemeeskond võtnud fookusesse õuesõppe ning koostanud terviseprojekti, mis kannab nime “Õues targaks” ning mille pea-eesmärgiks on õues õppimine tegevuste kaudu. Igas kuus on ühel rühmal fookuses õuesõpe ning vähemalt korra nädalas korraldatakse ka (õppe)tegevusi õues. Õuetegevused jäädvustatakse fotodena ning ühest tegevusest koostatakse tunnikava. Õppeaasta lõpus teeb tervisemeeskond tunnikavadest ja fotodest õuesõppe e-raamatu. Detsember oli Mürakarude rühma õuesõppe kuu.

Detsembri alguses läksid Mürakarud õue uurima, mis sügisel kokku riisutud lehtedest on saanud. Lapsed katsusid ja uurisid tekkinud mulda ning arutasid koos õpetajaga, et kes putukatest ja roomajatest selles mullakeskkonnas elavad ning mil moel nad aitavad taimedel kasvada. Vaatlemisel olid abiks mulaa˛id ja pildid. Uuriti ka õue, kasvuhoonesse, sügisel kasvama pandud rediseid. Selgus, et külm oli nad ära naksanud. Katsuti mulda ja tõdeti, et looduses toimunud ilmastikunähud on mõjunud nii mullale, ussikestele kui ka putukatele. Toimetamine, vaatlus ja arutlus koos tegid aastaaegade vaheldumisest tingitud looduses toimunud muutused selgemaks.
Detsembri teisel nädalal läksid lapsed õue aardejahti pidama ja talve tunnuseid otsima. Abiliseks olid nii nende enda keha, tundemeeled kui ka mikroskoop. Ilmaga vedas – lapsed tundsid oma ninaotstega õues jahedust ning kraadiklaasilt nähti, et õues oli parasjagu -4 kraadi külma. Kuid kuna peale jaheduse muud väga tunda ja näha polnud, siis tuli teisi tähtsamaid talve tunnuseid ise hakata võluma ja katsetama. Aardejahi tulemusena saadi kätte kõik võlumiseks/katsetamiseks vajalikud vahendid. Kõigepealt hakati kuuskedele soolakristallidest härmatist võluma, siis võluti asfaldi peale jääd ning lõpuks tehti ise lund ka. Kõiki katsete vahendeid ja ka tulemusi uuriti mikroskoobiga. Mikroskoobiga tehti enne tuppa minekut õues veel üks tiir ning otsiti kivide alt ja liiva seest erinevaid põnevaid asju, mida varem silmaga polnud avastatud nt härmatist.
Õuesõppe tegevuste käigus avastati lisaks kõigele muule, et vesi ja külm ilm kokku on imelised ning seetõttu tuldi järgmisel päeval õue ka arvutama ja kirjutama. Harjutati peast arvutamist ning saadud vastused kirjutati veepudelist pritsiga asfaldile. Korrati üle ka nimede kirjutamine. Selgus, et talvel külma ilmaga on veega asfaldile joonistamine ja kirjutamine palju põnevam, kui suvel. Hiljem sai numbrite ja nimede peal natuke ka uisutamist proovitud.
Detsembris valmis lastel ka linnumaja. Alustuseks luges õpetaja juttu lindude elust talvel. Siis vaadati koos pildilt erinevaid linnumaju ning hakati ka ise piimapakist majakest tegema. Lapsed lõikasid tarvilised avad ning värvisid ja liimisid katuse. Kui maja oli valmis, toimus arutelu, mida sobib lindudele söögiks anda. Lõpuks otsisiti õues paik, kuhu linnumaja paigutada.
Enne jõule said lapsed õues QR-koode lugeda. Igale QR-koodile oli vastuseks üks täht, mille lapsed pidid kõigepealt klotsikorvist üles leidma ning siis ka liivale joonistama või siis looduslikest abivahenditest moodustama. Lapsed olid tähtede loomisel üsna nutikad ning kokku saadi lause „HÄID JÕULE!” Viimase ülesandena tuli lastel välja mõelda, millega täita suur pang, et nende kaunis jõulupuu jõulupeol kenasti püsti püsiks ning samas natukene ka vett saaks. Õues, olemasolevaid vahendeid uurides, saadi üheskoos arutledes ja ringi vaadates aru, et kuuse jaoks sobib pange sisse kõige paremini liiv ja nõnda hakatigi kõik koos pange täitma.

Detsember möödus väga ruttu ja usinalt tegutsedes.

Info edastatud 06.01.21
Liia Schlitski, õpetaja
Iia Ramul, õpetaja

 

www.kannikese.ee

Back to top