Tallinna Kannikese Lasteaed on kuuerühmaline erirühmadega haridusasutus. Asutuses on kaks tasandusrühma, kolm pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma ja üks arendusrühm. Lasteaias pööratakse õppe- ja kasvatusprotsessis suurt tähelepanu laste individuaalsele arengule. Kuna lasteaias käivad arenguliste erivajadustega lapsed, siis lasteaia õppekasvatustöö eesmärkide täitmine on tulemuslik vaid sel juhul, kui arvestatakse iga lapse eripära ja eeldatavaid oskusi ning õppetöö planeeritakse sellele vastavalt. Lasteaiahoonet ümbritseb suur haljastatud õueala, kus rühmadel on üldkasutatavad mänguväljakud. Laste õpetamist ja kasvatamist viivad läbi õpetajad, tugispetsialistid ja õpetajaabid. Lasteaias toimuvad muusika- ja liikumistegevused. Õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne.

Kannikese lasteaia moto  -  Iga päevaga natuke targemaks ja paremaks!

Aadress: Tallinn 10613, Kannikese 13

Näita asutuse asukohta kaardil

 

Lehekülge haldab:

Irja Keiv, direktor

kannike@kannike.edu.ee; 6608021

www.kannikese.ee

Back to top