Rahvusvahelise luulepäeva tähistamine

Emakeele kaunis kõla – sellise nime all toimus kolmapäeval, 22. märtsil 2023 luulehommik Tallinna Kannikese Lasteaias.

Luuletused olid valitud eesti autoritelt. Kavas oli Leelo Tungla, Ilmar Trulli, Wimbergi jt. eesti autorite lasteluule. Toimus ka vahva dialoog-lugemine – rahvapärandist tuntud loo „Kell üks – muna küps“ esitamine.

Meie lastel on huvi luule vastu, sest seda on lastega tegelevate spetsialistide poolt pidevalt toetatud. Lasteaias ongi kirjandus˛anritest enim kasutusel just muinasjutud ja luuletused. Luuletuste õppimine kuulub koolieelsete rühmade õppekavasse, olles seal olulisel kohal. Eesmärgiks on seatud, et koolieelik, 5-7-aastane laps teab ja suudab peast esitada emakeelseid laule ja luuletusi. Just riimuvad fraasid ja luulerütm soodustavad meeldejätmist, toetades teiste vormivõtete kõrval keelelist arengut ja arendades lapse sõnavara.

On olemas palju huvitavaid ja mängulisi, samas erinevaid keeleõppe osaoskuseid arendavaid võtteid, mida kasutavad oma igapäevatöös professionaalsed õpetajad ning tugispetsialistid - logopeedid ja eripedagoogid. Näiteks, laste esitatud dialoog „Kell üks – muna küps“ õppimist hõlbustab just numbrite rida (numbrid 1 – 10) ning küsimuste ja vastuste vaheldumine – lihtne vormivõte, mis soodustab meelespidamist. Lapsevanemad on alati oodatud arenguvestlustel esitama täiendavaid küsimusi, et koduski toetada oma lapse igakülgset, sh keelelist arengut parimal viisil.

Luuletuste esitajad said eduelamuse, enamgi veel, ka väikese kingituse – mänguasja ja tänukirja lasteaia poolt.

Suur tänu lasteaia logopeedidele, eripedagoogidele, õpetajatele ja lapsevanematele väga hea koostöö eest laste esinemiseks ette valmistamisel. Jääme ootama juba järgmiseid luulehommikuid.

 

Info edastas:

Anne Okas, Naksitrallide rühma õpetaja

www.kannikese.ee

Back to top