Hoolekogu

Tallinna Kannikese Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

Hoolekogu:

-kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;- annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

-teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;-osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

-otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

-otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

 Tallinna Kannikese Lasteaia hoolekogu koosseis 2023./2024. õppeaastal

 

Mürakarud:   Lilli Lees-Leesmaa lillileesleesmaa@gmail.com

Kullakesed:   Kristjan Tõnson  kristjan.tonson@gmail.com

Mesimummud:   Kirke Tinno kititattoos@gmail.com

Sipsikud:  Kaisa Põldma kaisa.poldma@gmail.com

Naksitrallid:  Jekaterina Rätsep jekaterina.ratsep@gmail.com

Linnupojad:   Sander Põldsaar sanderpoldsaar@gmail.com

Kristiine Linnaosa Valitsus: Tatjana Razguljajeva  Tatjana.Razguljajeva@tallinnlv.ee

Tallinna Kannikese Lasteaed:   Anneken Paalberg anneken.paalberg@kannike.edu.ee

 

Uuendatud 29.09.2023

Irja Keiv, direktor
 

www.kannikese.ee

Back to top