Riigihanked

Tallinna Linnavalitsus võttis 4. oktoobril 2017 vastu määruse nr 30 "Tallinna hankekord". Määrus jõustus 10.10.2017 ja on ülelinnaliseks hanekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris

Riigihangete arhiiv:

Asutus tänavu riigihankeid ei planeeri.

 

Info uuendatud 02.01.2024

Irja Keiv, direktor

 

www.kannikese.ee

Back to top