Tervisedendus

Tallinna Kannikese Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 2008. aastast.

TEL meekonna liikmed:

Liia Schlitski (töörühma juht): liia.schlitski@kannike.edu.ee; Tiina Tamm tiina.tamm@kannike.edu.ee; Helena Mägi helena.magi@kannike.edu.ee; Maarja-Liisa Koitsalu maarja-liisa.koitsalu@kannike.edu.ee

 

TERVISEPROJEKT 2024

Teema: „Killuke tervist igas päevas“

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: september 2023 - mai 2024

Teostajad: tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm: kõik lapsed, töötajad

Peaeesmärk:: Läbi ühiste tegevuste, liikumise, õuesõppe ja hügieeniharjumuste tervislikust toitumisest teadlikumaks       

Alaeesmärgid:

 •  Õuesõppe (sh õppekäigud) läbiviimine.
 •  Laste tervisliku toitumise ja hügieeniharjumuste (sh lauakombed) kujundamine.
 •  Mitmesuguste liikumis- ja puhkepauside rakendamine õppetegevuste läbiviimisel.
 •  Töötajate heaolu ja tervise edendamine erinevate ühistegevuste kaudu.
 •  Kasutame oma aiasaaduseid – õun, pirn, piparmünt, õpiaed.

Tegevuse kirjeldus

Tervisemeeskond esitas rühmadele, maja töötajatele üritusi ja väljakutseid. Teemade, väljakutsete ja ürituste valikul lähtusime Tallinna linna teema-aasta teemadest ja eesmärkidest.

 •  September – õunamahlategu (killuke tervist); spordinädal; töötajate lustikäik
 •  Oktoober – rahvusvaheline kaisukarupäev; laste portreedega näitus (killuke tervist); töötajate lustikäik
 •  November – iga päev üks tervislik tegu; töötajate lustikäik
 •  Detsember – jõulukaardid hooldekodudele; iga päev üks tervislik tegu
 •  Jaanuar – rahvusvaheline lumememmepäev; iga päev üks tervislik tegu; töötajate lustikäik
 •  Veebruar – vastlapäev; sõbrapäeva hommikukohvik; iga päev üks tervislik tegu; töötajate lustikäik
 •  Märts –  teatrietendus töötajatele; ülemaailmne veepäev; iga päev üks tervislik tegu; naistepäeva võimlemine töötajatele
 •  Aprill –  südamenädal, hommikvõimlemine; iga päev üks tervislik tegu; töötajate lustikäik
 •  Mai – „Killuke tervist igas päevas” projekti lõpetamine
 •  Juuni - Lastekaitsepäev

Tulemus ja analüüs:

Terviseprojekti „Killuke tervist igas päevas“ aasta möödus Tallinna Kannikese Lasteaias põnevalt. Tervisemeeskond esitas rühmadele erineva sisuga tegevusi ja  ühisüritusi nii toas kui ka õues, mis rikastasid lasteaia igapäevaelu ja pakkus toredaid väljakutseid. Pöörasime suuremat tähelepanu tervislikule toitumisele, hügieeniharjumustele ja liikumisele. Õppeaasta jooksul korraldatud tegevused toetasid eesmärkide täitmist saada tervislikust toitumisest teadlikumaks.

 

TERVISEPROJEKT 2023

Teema: “Teadmised läbi liikumise”

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: september 2022 - mai 2023

Teostajad: tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm: kõik lapsed, töötajad

Peaeesmärk: Läbi aktiivõppemeetodite ning liikumise loodus- ja keskkonnahoius teadlikumaks

Alaeesmärgid:

 • Igapäevategevuste ja ürituste läbiviimine õues iga ilmaga.
 • Tervist edendava keskkonna arendamine läbi erinevate aktiivõppemeetodite.
 • Väärtuskasvatuse juurutamine ning koostööoskuste arendamine läbi meeskonnatöö ja igapäevaste tegevuste nii õpetajatel kui ka lastel.

Tegevuse kirjeldus: 

Tervisemeeskond esitas rühmadele ja maja töötajatele erinevaid üritusi ja väljakutseid. Teemade, väljakutsete ja ürituste valikul lähtusime Tallinna linna teema-aasta teemadest ja eesmärkidest.

 • September - Virgutuslõunatund
 • Oktoober – innovatsioonikuu. Rahvusvaheline kaisukarupäev. Disko
 • November – “Jõulukaardid hooldekodudele”
 • Detsember – Lihastoonuse lõunatund” 
 • Jaanuar – linnaruumi kuu (Tallinna linn on Euroopa roheline pealinn)
 • Veebruar – vastlapäev
 • Aprill – südamenädal (välijõusaal), õuesõppepäev
 • Mai – elurikkusekuu
 • Juuni - Lastekaitsepäev

+Õpiaed

Tulemus ja analüüs:

Terviseprojekti „Teadmised läbi liikumise“ aasta möödus Tallinna Kannikese Lasteaias põnevalt. Tervisemeeskond esitas rühmadele erineva sisuga väljakutseid, mis rikastasid lasteaia igapäevaelu ja pakkus toredaid väljakutseid. Pöörasime suuremat tähelepanu õues olemisele ja liikumisele ning selle läbi teadmiste omandamist. Kasutasime erinevaid aktiivõppemeetodeid ning arvestasime laste huve. Tegevustest võtsid osa nii suured kui väikesed rühmade lapsed.

Lapsed said läbi aktiivõppemeetodite ning liikumise loodus- ja keskkonnahoius teadlikumaks.  

 

TERVISEPROJEKT 2022

Teema: „Tasakaal on peaasi“

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: september 2022 - mai 2023

Teostajad: tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm: kõik lapsed

Eesmärk: Õpetajate, laste ja lastevanemate kehalise tervise ja vaimse tasakaalu toetamine läbi koostöö ja viie vaimse tervise vitamiini - liikumise, puhkamise, teadliku toitumise, heade suhete ja meeldivate emotsioonide kogemise - kaudu.

Alaeesmärgid:

 • Väärtuskasvatuse juurutamine läbi meeskonnatöö ning igapäevaste tegevuste.
 • Igapäevategevuste ja ürituste läbiviimine õues iga ilmaga.
 • Töötajate heaolu ja tervist on edendatud erinevate ühistegevuste, liikumisega värskes õhus, terviseteemaliste loengutega.
 • Lapsevanemate kaasamine ürituste õnnestumisse,  nende teavitamine igakuistest üritustest ning vaimse/kehalise tervise tasakaalus hoidmise kohta info edastamine (peaasi.ee).

Tegevuse kirjeldus: 

Tervisemeeskond esitab iga kuu rühmadele, õpetajatele ja lastevanematele teemakuuga seotud väljakutseid.

 • September – Liikumiskuu (õuesoleku aja aktiivne veetmine, spordipäev, turvaline liiklemine. Õpetajate igakolmapäevane jalutuskäik)
 • Oktoober – Vaimse tervise kuu (viguriga võileivad, rahvusvaheline kaisukarupäev)
 • November – Märkamise ja heaolu kuu (jõulukaardid hooldekodudele, vaprusehelmeste valmistamine)
 • Detsember – Puhkuse ja une kuu (päkapikkude magus uni, konkurss „Kõige suurem unekott!“, lõdvestusharjutuste lõunatund)
 • Jaanuar – Tervisliku toitumise kuu (lemmik köögi/puuvilja väljakutse, harjumuste muutmise väljakutse)
 • Veebruar – Olümpiakuu (Vastlatrall, talispordipäev)
 • Märts – Vitamiinikuu (kevade märkide otsimine - liikumisevitamiin, Vaimse tervise vitamiinide test)
 • Aprill – Südamekuu (südamenädal, spordipäev, välijõusaal, liigume koos)
 • Mai – Keskkonnakuu (õpiaed, õues orienteerumine)

Tulemus ja analüüs:

Terviseprojekti „Tasakaal on peaasi“ aasta möödus Tallinna Kannikese Lasteaias tasakaalustatult. Teemakuud olid täis erinevaid väljakutseid lastele (rühmadele), töötajatele kui ka lastevanematele. Maja lapsed osalesid kõikidel üritustel ja tegid kaasa kas iseseisvalt või õpetajate abiga, võimetele vastavalt. Töötajad said enda teadmisi täiendada oma vaimse tervise toetamise osas. Saadud teadmistest sai tallele pandud ka häid ideid edaspidiseks. Õppisime tegema rohkem koostööd ja üksteisega arvestamist. Tegime head nii endale kui teistele.

 

TERVISEPROJEKT 2021 

Teema: „Õues targaks“

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: oktoober 2020 – aprill 2021

Teostajad:  tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm:  kõik lapsed

Eesmärk:  Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi läbi õuesõppe.

Alaeesmärgid:

* Suurendada õuesõppe osakaalu õppetegevustes.

* Laste erinevate meelte ja aistingute arendamine läbi õuesõppe.

* Õueala kui õpiruumi aktiivsem ja teadlikum kasutamine.

* Õpetajate hea praktika jagamine omavahel.

Tegevuse kirjeldus: 

Sügisel valis iga rühm omale loosiga ühe kuu, millal läbi viia neli erinevat õuesõppetegevust. Tegevuste teemasid ja tegevusi said õpetajad lastele ise valida ja oma rühma lastele jõukohaselt lahendada.  

Tulemus ja analüüs:

Tallinna Kannikese Lasteaia rühmade õuesõppekuud olid sündmusterohked ja täis aktiivset värskes õhus tegutsemist. Laste esimesed õppetegevused õues olid kindlasti võibolla pisut ärevamad, kuna tegevused toimusid teistsuguses ja ahvatlusi täis keskkonnas, kui tavaliselt. Lastele muidu mänguks olnud õue ala ja ümbrus muudeti ju mõneks ajaks õpiruumiks. Aga mida tegevus edasi seda rohkem lapsed suutsid õues tehtavale õppetegevusele keskenduda. Lapsed said läbi erinevate tegevuste uusi teadmis ja kogemusi. Näiteks oli kahele rühmale esmakordne, minna õppekäigule.

Õpetajad rakendasid põnevaid ideid, julgesid katsetada, oma tegevusi jooksvalt täiendada ja kohandada, teha õigeid valikuid ja leida loovaid lahendusi, tundes hästi oma laste vajadusi ja võimeid.

Rühmade õuesõppekuude tulemusena õppisid lapsed rohkem ümbritsevat tähele panema, rohkem uurima-vaatlema ning kindlasti kasvatas ka positiivset suhtumist loodusesse.

Tervisemeeskond tegi õuesõppe parimate praktikate tunnikonspektid e-raamatuks, mida on pedagoogidel võimalus kasutada ka edaspidi. E-raamat on leitav siit.

 

TERVISEPROJEKT 2020 
 
Teema: „Meie lasteaia lood“
 
Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed
 
Toimumisaeg: oktoober 2019 – aprill 2020
 
Teostajad:  tervisemeeskond ja rühmaõpetajad
 
Sihtrühm:  Kõik lapsed
 
Eesmärk: Sõbralikkuse ja mõtlemisoskuse arendamine – ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse.
 
Alaeesmärgid:
Lapsed oskavad matkida lihtsamaid liigutusi õpetaja eeskujul.
Arendada lapse vaimset tervist ja kaasata kõiki lasteaia lapsi ühistegevustesse.
Arendada lastes keha/liigutuste tajumist.
 
Tegevuse kirjeldus: 
Iga rühm mõtles välja ja valmistas ette koos liigutustega massaa˛iloo, mis esitati teistele rühmadele saalis. Iga rühm kasutas oma loos enda rühmanime või midagi, mis iseloomustab neid.
Projekti idee tuli "Kiusamisest vabaks" programmist, kus kasutatakse raamatust “Seda keda puudutatakse, ei kiusata“ massaa˛ilugusid. 
 
Tulemus ja analüüs:
Lapsed tulid massaa˛iringi heatujuliselt, kui alguses oli isegi ärev meeleolu keskkonna vahetusest siis massaa˛iringide ajal rahuneti ja jälgiti toimuvat. Kaasa tehti omas rütmis ja võimetele vastavalt. Tasandusrühmades tehti hea meelega massaa˛iliigutusi teise rühma lapsele. Arendusrühmas ja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas nauditi salmi kordamist ja rütmi ning tugevdati kontakti rühma pedagoogidega, kellega koos tehti massaa˛iliigutusi.
 

Tervisemeeskond tegi massaa˛ilood e-raamatuks, mida on pedagoogidel võimalus kasutada ka edaspidi. E-raamat on leitav siit.

 

Miniprojekt 2019

Teema: Kätepesu nädal 

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: november 2019

Teostajad:  tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm:  Kõik lapsed

Eesmärgid:

Kinnistada laste kätepesu harjumusi lasteaeda tulles, enne söömist, peale wc kasutust ja õueskäiku.

Õpetada läbi katsete lastele kätepesu tähtsust.

 

 

TERVISEPROJEKT 2019

Teema: Terviseprojekt „Liigume tasakaalu ”

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: september 2018 – aprill 2019

Teostajad:  tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm:  Kõik lapsed

Eesmärk

Peaeesmärk:

Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine nii toas kui ka õues.

Alaeesmärgid:

Liikumise ja koordinatsiooni arendamine.

Tegevuse kirjeldus:

Iga kuu korraldas tervisemeeskond  lastele tegevuse, mis hõlmasid tasakaaluharjutusi.

Oktoobrist kuni aprillini toimusid terviseprojekti raames järgmised tegevused:

September – Lasteaia hoovis erinevate tasakaaluharjutustega radade läbimine.

Oktoober ja november – tasakaaluharjutuste tegemine rühmades.

Detsember -  I advendi hommik ja tasakaaluharjutused “Head soovid kuusel”.

Jaanuar –  Kuuse ärasaatmine ja  lastejooga  „Mida lumememmed öösel teevad?“.

Veebruar – Sõbrapäeva hommik koos lillade karude ja diskoga.

Märts – õuemängud mida aitasid teha maja külastanud üliõpilased.

Aprill – Hommikuvõimlemine saalis ja terviseprojekti lõpetamine õues.

Tulemus ja analüüs:

Maja lapsed osalesid kõikidel üritustel ja tegid kaasa kas iseseisvalt või õpetajate abiga. Peale tegevusi küsiti lastelt suuliselt, kuidas tegevustega rahule jääda ning vastused olid positiivsed. Tervisemeeskonnal oli hea meel näha, et mõnedes rühmades jätkus tasakaaluharjutustega liikumisrada tegemine ka iseseisvalt.

 

TERVISEPROJEKT 2018

Teema: Terviseprojekt „SÖÖME ÄRA”

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: oktoober 2017 – aprill 2018

Teostajad:  tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm:  Kõik rühmalapsed

Eesmärk

Peaeesmärk:

Toiduga terveks ja targaks

Alaeesmärgid:

Tervislike toitumisharjumuste kujundamine lastel – iga päev üks värske köögi- või puuvili!

Tegevuse kirjeldus:

Eesmärgiks oli teadustada lapsi puu- ja köögiviljade tähtsusest meie toidulaual ning muuta nende söömine lõbusamaks. Oktoobrikuu hommikuringis toimus projekti tutvustus nii õpetajatele kui ka lastele. Korrati mänguliselt üle ka tuntumad puu- ja köögiviljad. Mürakarud, kui noorim rühm ning Kullakesed said rühma peale tabeli kuhu märkida oma tervisliku ampsu läbi joonistamise. Ülejäänud rühmades saavad lapsed lisaks joonistamisele harjutada ka kirjutamist ning ülesmärkida oma nädala tervislikud ampsud

Tulemus ja analüüs:

Tervisemeeskonnal oli hea meel näha, et õpetajad olid võtnud projekti südameasjaks ning lähenenud ka loovalt ülesandele. Mürakarudes katsetati puu- ja juurviljade degusteerimist läbi erinevate serveerimisviiside nagu näiteks riivimine, tükeldamine, viilutamine. Mesimummude rühmas toimus ka kokanduses aktiivne toitumisharjumuste kujundamine. Projekti lõpetuseks toimus saalis täidetud tabelite kokkuvõtmine. Iga rühm sai rääkida, kuidas neil projektiga läks ning millised tervislike ampsude eelistused lastel tekkisid. Üheskoos tehti kleepetöö laste lemmikutest puu- ja juurviljadest.  Lugesime tervisemeeskonna ja õpetajatega projekti „Sööme ära“ õnnestunuks.

TERVISEPROJEKT 2017

HEA PRAKTIKA NÄIDE

Teema: Terviseprojekt "LIIKUMISMINUT“

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: projekti algus 03.10.16 – lõpp 20.04.17

Teostajad:  tervisemeeskond ja rühmaõpetajad

Sihtrühm:  lapsed vanuses 3-8 aastat

Eesmärk:  Liikumise ja koordinatsiooni arendamine.

Tegevuse kirjeldus:

Projekt „Liikumisminut“ algas peale rahvusvahelist südamepäeva (28.09) 03.10.16 ja kestis südamenädalani 20.04.17.

Lapsed pidid ära õppima vigurharjutused, mida tuli iga päev õppetegevuste vahel väsimuse peletamiseks või tekkinud pauside sisustamiseks tegema. Ülesannet tutvustati sügisel saalis hommikuringis. Lastele räägiti liikumise vajalikkusest ja võimalustest nii õues kui ka toas. Iga rühm võis harjutused ise valida. Kevadel, südamenädalal kogunesid rühmad jälle saali, kus toimus projekti lõpetamine. Kõik rühmad näitasid teistele, mida nad olid selgeks õppinud. Lisaks räägiti ka tervislikust toitumisest ja värvilistest puu- ja juurviljadest ning lauldi ja tantsiti tuju heaks. Iga rühm sai tubli osavõtu eest „kiidukirja“.

Tulemus ja analüüs:

Õpetajad olid koos lastega õppinud huvitavaid vigurharjutusi. Õpitud harjutusi kasutati õppetegevuste vahel ja muudel vabadel hetkedel pauside sisustamiseks. Lastele meeldib väga selliseid vigurharjutusi teha, need on muutunud harjumuseks. On paranenud laste liikuvus, koordinatsioon, mõtlemis- ja kõnevõime. Järgmisel aastal õpitakse kindlasi uued ja veel huvitavamad vigurharjutused. Loeme tervisemeeskonnaga projekti „Liikumisminut“ õnnestunuks.

 

TERVISEPROJEKT 2016

HEA PRAKTIKA NÄIDE

Teema:  Terviseprojekt „ SINU SAMMUD LOEVAD!”

Toimumiskoht: Tallinna Kannikese Lasteaed

Toimumisaeg: projekti algus 28.09.2015 – lõpp 06.05.2016

Teostajad: Meriin Salumaa, Loona Kattai ja Helle Suitslepp +rühmaõpetajad

Sihtrühm : Lapsed vanuses 3-8 aastat. Osalesid kõik lapsed.

Eesmärk: Innustada lapsi teadlikult liikuma - joostes või kõndides. Rääkida lastele liikumise vajalikkusest inimese südame tervisele.

Tegevuse kirjeldus:

Lapsed ja õpetajad jooksevad (või kõnnivad) teadlikult iga päev vähemalt 160 meetrit. Selleks valisime tervisemeeskonnaga „ümbermajajooksu“. Lisaks saab iga laps näha jooksu tulemust jalajäljetabelis, mida  lapsed koos õpetajaga täidavad igapäevaselt üheskoos. Räägime lastele liikumise vajalikkusest inimese südame tervisele.

Valdkond: teadliku liikumisharjumuse kujundamine ja südame tervis

Tegevuse kirjeldus:

Projekt „Sinu sammud loevad!”, sai alguse rahvusvahelisel südamepäeval 28.09.2015 ja kestis südamenädalani 06.05.2016.

Selles osalemiseks pidid lapsed läbima iga päev 160 meetrise teelõigu (ümbermajajooks), kas joostes või kõndides. Lisaks tuli täita rühmas igapäevaselt üks jalajäljetabel, milles kajastus osavõtt.

Jalajälgede täitmist tutvustati 28.09.15 lastele ja rühmaõpetajatele lasteaia õuealal porgandijooksu ja erinevate liikumismängude kaudu.

Projekti alguses oli kaasatud ka lapsevanemaid. Paludes südamepäevaks kaasa panna lastele üks aedvili või puuvili. Hiljem valmis sellest rühmas terviseamps.

Iga rühmaõpetaja sai ise valida, kuidas ta oma rühmas jalajäljele tervisejooksu täitmise korraldab. Seejärel täitsid õpetajad koos lastega oma rühmas mitme kuu vältel jalajäljetabelit vastavalt enda poolt valitud ajal. Lisaks räägiti rühmades liikumise vajalikkusest meie südame tervisele.

Südamenädalal (02.05.-06.05.2016) toimusid Terviseedenduse meeskonna ja liikumisõpetaja eestvedamisel lasteaia õuealal erinevad liikumis-ja pallimängud. Esmaspäevast neljapäevani said lapsed mängida õualal erinevaid pallimänge. Mängiti jalgpalli, korvpalli, visati palliga kaugust ja kõrgust. Lisaks meeldis lastele keerutada rõngaid ja teha nendega erinevaid harjutusi, mida aasta jooksul oldi liikumistunnis õpitud.

Reedel korraldas liikumisõpetaja Helle õuealal lastele toreda liikumistunni, millest võttis osa kogu Kannikese maja personal. Õpetaja rõhutas liikumise vajalikkust meie südame tervisele. Kõik said lõbusate laulude saatel võimelda ja ennast välja elada. Lastele meeldis see üritus väga.

Seejärel tunnustati kõiki rühmi aktiivse osavõtu eest ja jagati diplomeid ja autasusid (tänavakriidid).

Tulemused ja analüüs

Lapsi oli  Südamepäeva üritusel kaasa tegemas 50 ja südamenädalal oli kohal 38 – 54 last.

Õpetajad olid koos lastega märkinud jalajäljetabelisse kas südame, risti, värvilise täpi või kleebise, vastavalt rühma poolt valitud meetodile.

Septembri lõpust kuni aprilli alguseni iga päev ümbermajajooksu tehes, oleks lapsed pidanud läbima ühtekokku 20 km ja 640m. Kuna aga osa rühmasid jätkas ka aprillis ümbermajajooksu, siis nemad läbisid vähemalt 24 km. Igat last eraldi ei hinnatud, tähtis oli osavõtt. Väga tublid olid ka õpetajad, kes lastega igapäevaselt koos jooksid.

NB! Lisaks jooksid mõned lapsed meeleldi mõnikord lausa 6 ringi ümber maja, seega läbiti enamgi kilomeetreid.

Üks rühm osales vaid 2 kuud. Kõneprobleemidega lastel esineb kõnemõistmis- ja käitumisraskusi, mistõttu jäeti selles rühmas ümbermajajooksud ära, sest tekkisid laste omavahelised tülid võidu nimel.

Planeeritud sihtrühma suurus: kõik lasteaia rühmad.

Tegelikult osales: kõik 6 rühma. (1 rühm võttis osa vaid 2 kuud.)

Tulemus:

Ka peale projekti lõppemist ootab osa lapsi maja nurga juures, et saaks taas ümbermajajooksu teha. See näitab, et lastel on tekkinud arusaam teadlikust liikumisest. Lisaks hakkasid mõned õpetajad samuti teadlikult koos lastega liikuma.

Loeme terviseedenduse meeskonnaga terviseprojekti „Sinu sammud loevad!” õnnestunuks.

www.kannikese.ee

Back to top