Vastuvõtt lasteaeda

Tallinna Kannikese Lasteaed on erirühmadega lasteaed. Lasteaias on kolm  tasandusrühma, kaks rühma pervasiivsete arenguhäiretega lastele ja üks arendusrühm.

Õppekeel on eesti keel.

Lapse erilasteaeda (erirühma) vastuvõtmise alused:

KELS § 6 lg 6   Erivajadusega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 47-s nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

KELS § 6 lg 7   Lapse erilasteaeda või –rühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

 

  • Tasandusrühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on spetsiifilised arenguhäired. Tasandusrühma täituvus on kuni 12 last (KELS § 7 lg 2 punkt 2).

  • Arendusrühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on intellektipuue. Arendusrühma täituvus on kuni 7 last (KELS § 7 lg 2 punkt 3).

  • Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on autismispektri häired. Rühma täituvus on kuni 4 last (KELS § 7 lg 2 punkt 6).

 

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

 

Lapse vastuvõtmisel erirühma esitab lasevanem lasteasutuse direktorile:

  1. kirjalik avaldus
  2. nõustamiskomisjoni soovitus

 

Nõustamiskomisjoni soovituse saab Rajaleidjast:

Infotelefoni number +3727350700

Aadress: Lõõtsa 4, Tallinn

 

Info uuendatud: 02.01.2024

Irja Keiv, direktor

 

 

www.kannikese.ee

Back to top