Ajalugu

 • Tallinna Kannikese Lasteaed avati 7. märtsil 1966. aastal nimetusega 108. lastepäevakodu (6 rühma).
 

• Kujunemine logopeediliseks lasteaiaks toimus järk-järgult 1 ja 2 rühma kaupa ajavahemikul 1974-1977.
 

• 1978. aasta sügisel, kui lasteasutus töötas juba täismahulise logopeedilise lasteaiana, kinnitati nimeks 1. Erilasteaed.

• Nimetusega Kõneravi-Lasteaed Kannike töötas lasteasutus 19.oktoobrist 1999.
 

• Alates 20.juunist 2007 on lasteasutuse nimetus Tallinna Kannikese Lasteaed.

• Lasteasutuse avas juhataja Maret Rahe.

• Alates 01.09.1966 oli juhatajaks Liisbet Vaus.

• Ajavahemikul 1976-1993 juhatas lasteasutust Hilja-Helgi Leek.

• Ajavahemikul 1993-2004 juhatas lasteasutust Marju Metsniit.

• Alates 11. juunist 2004 kinnitati direktoriks Irja Keiv.

 

 

 

www.kannikese.ee

Back to top