Põhiväärtused, visioon, missioon

Missioon

Koostöös lastevanematega loome parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks teda kasvatades, õpetades ja tunnustades.

Visioon

Oleme perele hinnatud partner lapse arengu toetamisel ning teadmiste ja oskuste omandamisel arvestades iga lapse eripära ja võimeid.

 

Asutuse põhiväärtused

Lasteaed teostab oma visiooni ja missiooni lähtuvalt lasteaia põhiväärtustest:

  • kompetentsus ja koostöö
  • hoolivus
  • turvalisus
  • loovus ja uuendusmeelsus

 

 

www.kannikese.ee

Back to top