Riiklik järelevalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.

Riiklikku ja haridusjärelvalvet teostatakse koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, nooretlaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes.

Täpsem teave Haridus- ja Teadusministeeriumi rubriigis "Järelvalve"

Haridus- ja Teadusministeeriumi kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088, eposti aadress: hm@hm.ee

 

 
  •  

 

www.kannikese.ee

Back to top