Personal

Tallinna Kannikese Lasteaia koosseisunimestik alates 01.01.2024:

Direktor 1,0

Õppealajuhataja 0,75

Majandusjuhataja 1,0

Logopeed 2,7

Eripedagoog 2,0

Muusikaõpetaja 0,5

Liikumisõpetaja 0,5

Õpetaja 11,0

Assistent 1,0

Õpetajaabi 6,0

Kokk 1,0

Remonditööline 0,5

 

Rühmade töötajate kontaktandmed

 

VEK Foto

 

Uuendatud 02.01.2024

Irja Keiv, direktorwww.kannikese.ee

Back to top