Lasteaed 55

7. märtsil 2021 sai Kristiine linnaosas asuv Tallinna Kannikese Lasteaed 55.- aastaseks. Lasteaed avati 1966. aastal 6-rühmalise tavalasteaiana. Kujunemine erilasteaiaks toimus järk-järgult ühe ja kahe rühma kaupa aastatel 1974-1977. 1978. aasta sügisel kinnitati asutuse nimeks 1. Erilasteaed ning 1999. aastal sai asutus nimeks Tallinna Kõneravi–Lasteaed Kannike. Alates 2007. aastast on asutuse nimetus Tallinna Kannikese Lasteaed.

Nende aastate jooksul on olnud lasteaial neli juhatajat: Liisbet Vaus, Hilja-Helgi Leek, Marju Metsniit ja alates 2004. aastast on lasteaia direktor Irja Keiv.

Tunnustust väärivad meie lasteaiast kõige pikema staa˛iga pensionile siirdunud õpetaja Ingrid Rohtla (staa˛ 48 aastat) ja õppealajuhataja Malle Kabrits (staa˛ 40 aastat). Hetkel on asutuses kõige kauem töötanud kokk Ülle Korsar (staa˛ 32 aastat).

Käesoleval ajal on lasteaed kuuerühmaline erirühmadega haridusasutus, kus on kolm tasandusrühma, kaks pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma ja üks arendusrühm. Kogu lasteaia õppekasvatustöö on suunatud erivajadusega lastele, mis võimaldab rakendada ühtset ja terviklikku töösüsteemi.

Lasteaias pööratakse õppe- ja kasvatusprotsessis väga suurt tähelepanu laste individuaalsele arengule. Kuna lasteaias käivad ainult erivajadustega lapsed, siis lasteaia õppekasvatustöö eesmärkide täitmine on tulemuslik vaid juhul, kui arvestatakse iga lapse eripära ja eeldatavaid oskusi ning õppetöö planeeritakse sellele vastavalt. Õppetöö eesmärgiks on kindlustada laste areng sel määral, et lõpptulemusena on neil teadmised ja oskused, mis tagavad eduka toimetuleku koolis ja elus.

2007. aastal liitusime TEL (tervist edendavad lasteaiad) võrgustikuga, mille raames pöörame erilist tähelepanu laste tervislikule toitlustamisele, liikumisele ja tervisele ning 2012. aastal liitusime projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. Lasteaias tegutseb MTÜ Audentese Spordiklubi judo huviring.

Kannikese lasteaed on turvaline, lapsesõbraliku mängu- ja õpikeskkonnaga, lapse individuaalsust arvestav, peret nõustav ning personali tööd väärtustav kaasaegne haridusasutus.

Asutusele on avatus ja koostöö oluliseks valdkonnaks. Koostööd tehakse erinevate ühingutega, ametitega ja organisatsioonidega. Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Ülikoolile, Tallinna Ülikoolile ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile. Nii mõnedki lasteaias praktikat sooritanud üliõpilased on hiljem siin ka tööle asunud.

Lasteaia oluliseks väärtuseks on inimesed kes siin töötavad. Tänase päeva seisuga kuulub meie toredasse kollektiivi on 32 liiget, kes kõik on eri valdkondades andekad, positiivsed ning hoolivad inimesed ning suudavad näha maailma läbi laste silmade ja südame.

 

Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top