Nutikuu tähistamine

Aprillis oli Kannikese pere eriti nutikas. Nutikuu tähistamiseks kasutasid rühmad kuu aja jooksul tegevustes nutivahendeid ja erinevaid haridusroboteid. Lisaks esitati väljakutse ka teiste lasteaedade tugispetsialistidele näitamaks, kuidas nemad õppetegevusi nutivahenditega rikastavad. 

Linnupojad

Linnupoegade rühm tegeles nutikuu raames mitme huvitava tegevusega. Arloopa rakendust kasutades vaatasime, kuidas loomad, linnud ja putukad telefoni ekraani abil meie rühmaruumi teleporteeerusid. Samuti kinnistasime arvutimängu abil värvuseid ja numbreid. Lisaks tutvusid lapsed ka Bee-Bot roboti huvitava liikumisega ja tahvelarvutis piltide maalimisega. Eripedagoog tutvustas lastele robotpalli Sphero, mida sai tahvelarvutis erinevatel viisidel juhtida ja millega prooviti legodest torne ümber kukutada. Robotiga Ozobot kinnistati kujundite ja värvuste nimetusi. Koos õpiti kujundeid täiendama, nii et kujutatud oleks mingi objekt, näiteks (õhu)pall, lill, kuusk, päike jne. Lisaks pandi tahvelarvutis kokku puslesid ja mängiti sõnamängu häälik-täht seose kinnistamiseks ning lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamiseks. Nii lastel kui ka õpetajatel oli üks põnevust ja rõõmu pakkuv nutikuu. 

Mürakarud

Mürakarude rühm kasutas aprillikuu jooksul erinevaid roboteid ja nutivahendeid. Tahvelarvutis kasutasime stoppkaadertehnika rakendust, et iga laps saaks teha enda multifilmi. Protsess algas tausta maalimisega. Seejärel laps valis tegelased, selgitas sü˛eed ning koos õpetajaga tegi vajalik arv pilte. Keerulisimaks osutus tegelaste liigutamine piltide vahepeal, sest oluline oli neid liigutada vähehaaval ning mitte kiirustada. Stoppkaaderfilmi tegemisel lapsed lähenesid loovalt. Loodushoiu nädalal lapsed sorteerisid mTiny roboti abil. Tuul oli puhunud mTiny linna peale prahti ning laste ülesandeks oli programmeerida robotit liikuma nii, et ta korjaks kogu prahi maast üles. Kui kogu praht oli kokku korjatud sõitis mTiny sorteerimiskastide juurde. Lapsed sorteerisid õpetaja abiga prügi õigetesse prügikastidesse.

Putukate nädalal käsitlesime putukate tööülesandeid Bee-Bot abiga. Lapsed programmeerisid putukate teekonna kodust tööle. Seejärel vaatasime, mis tööd putukas pildil teeb.

Lapsed on eelnevalt antud roboteid ja nutivahendeid kasutanud õppeprotsessis, seega põhirõhk oli vilumuse arendamisel.

Naksitrallid

Naksitrallid kasutasid õues maastikurobotit. Lapsed vajutasid nuppudele ja progammeerisid roboti sõitma kõige kõrgema kasepuu juurde. Maastikurobot sõitis üle väikemate takistuste ja jõudiski lõpuks puu juurde.

Kullakesed

Kullakesed viisid nutikuu raames Bee-Bot robotiga läbi erinevaid tegevusi. Lapsed proovisid joonistada robotiga paberile. Mängisid robotiga puuviljade mängu, kus oli ülesandeks õige puuviljani robotiga liikumine, selle puuvilja lõhna nuustamine ja seejärel kahe samasuguse puuvilja pildi kokku viimine. Viimaseks õppisid lapsed robotiga geomeetrilisi kujundeid.

Info edastatud 26.04.2024

www.kannikese.ee

Back to top