Õpetajate päev Kullakeste rühmas

Õpetajate päeval pakkusid Kullakeste rühma lapsevanemad välja, et proovivad sellel päeval olla ise õpetajate rollis.

Seda rolli täitsid kaks lapsevanemat. Üks oli hommikupoolsel ajal: viis läbi hommikuringi, osales muusikatundides, abistas lapsi ja aitas õues valvata. Õhtupoolsel ajal oli teine lapsevanem: abistas lapsi peale magamist riietumise, kätepesu ja muude eneseteenindusoskustega, viis läbi kunstitegevust.
Tore kogemus nii lapsevanematele kui ka õpetajatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info edastatud 06.10.2023
Helena Mägi, Kullakeste rühma õpetaja

 

 

 

www.kannikese.ee

Back to top